اصطلاحات بیمه ای

بیمه ( Insurance ) :

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت های که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول هایی تامین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند. به عبارت دیگر بیمه روشی است برای انتقال ریسک و در تعریف حقوقی بیمه عبارت از قراردادی که به موجب آن یک طرف ( بیمه گر ) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار)، در صورت وقوع یا بروز حادثه مورد بیمه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی را بپردازد.

بیمه، افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره و نگرانی از حوادث زیان بار احتمالی آینده، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است.

 

نماینده بیمه ( Agent ) :

شخصی است که برای یک شرکت بیمه، به فروش بیمه نامه اقدام می کند.

 

بیمه گر ( Insurer ) :

شخصی است حقوقی یا شرکتی است که طبق قانون و مقررات مملکتی و ظوابط فنی در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را، در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد.

 

بیمه گذار ( Policyholder ) :

شخص یا سازمانی ست که بیمه گر برای او بیمه نامه صادر می کند و پرداخت حق بیمه را تعهد می کند و معمولا منافع بیمه نامه به وی پرداخت می شود.

در بیمه های اموال و مسئولیت، بیمه گذار شخص است اما در بیمه های اشخاص، گاهی بیمه گذار یک شخص یا موسسه است و بیمه شدگان، اشخاص دیگری می باشد.

 

کارگزار ( Broker ) :

کارگزار یا دلال بیمه شخصی است که طبق مقررات، شرایط و مجوز فعالیت دلالی بیمه را دارد و می تواند ضمن ارائه مشاوره به بیمه گذاران، برای اخذ پوشش بیمه ای به هریک از شرکت های بیمه مراجعه کند.

 

مورد بیمه ( Insured ) :

مورد بیمه، موضوع بیمه یا بیمه شده، هر سه به یک مفهوم است و عبارت است از اموال، مسئولیت و یا شخصی که سلامت و حیات او تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

 

بیمه نامه ( Policy ) :

سندی است که به امضاء بیمه گر و بیمه گذار می رسد و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می باشد.

 

حق بیمه ( Premium ) :

وجهی است که بیمه گذار، بابت بیمه به بیمه گر پرداخت می کند.

 

فرانشیز ( Deductible ) :

سهم بیمه گذار از هر خسارت بوده و مبلغی از خسارت است که طبق توافق بیمه گذار و بیمه گر، به عهده خود بیمه گذار می باشد بدین معنا که خساراتی که مبلغ آنها کمتر از فرانشیز باشد کلا توسط بیمه گذار پرداخت می شود و در صورتی که مبلغ خسارت بیش از فرانشیز باشد، مبلغ خسارت پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت می گردد.

 

الحاقیه ( Endorsement ) :

نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدائی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد.

 

شرایط عمومی بیمه نامه ( Policy General Condition ) :

به مجموعه شرایطی گفته می شود که معمولا درپشت بیمه نامه چاپ می شود و برای کلیه بیمه گذاران در یک رشته بیمه ای خاص یکسان است.

 

شرایط خصوصی بیمه نامه ( Policy Private Condition ) :

شرایطی است که در ارتباط با یک بیمه گذار خاص، تعیین و روی صفحه اول بیمه نامه تایپ می گردد.

 

اصل جانشینی ( Subrogation ) :

به موجب این اصل بعد از جبران هر خسارت توسط بیمه گر، کلیه حق و حقوق قانونی که بیمه گذار نسبت به مقصرین حادثه دارد به بیمه گر منتقل شده و بدین ترتیب امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه فراهم می گردد.

 

اصل حسن نیت (Utmost Good Faith ) :

بر اساس این اصل بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت به پرسش های بیمه گر پاسخ داده و اطلاعات لازم را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

 

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ