بیمه جامع عمر وسرمایه گذاری

بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری نوعی از بیمه های عمر اندوخته ساز می باشد که به منظور حفظ و حراست از ارزش های اقتصادی زندگی و درآمد حاصله از کار و فعالیت اقشار جامعه طراحی شده است.

با افزایش هزینه های زندگی و نیاز به فراهم آوردن سرمایه لازم به منظور جبران کاهش درآمد، راه های مختلفی مانند سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در موسسات اعتباری از قبیل بانک ها و یا مشارکت در طرح های عمرانی و صنعتی و غیره وجود دارد که مسلماً نیاز به سرمایه اولیه قابل توجهی می باشد.

Omr-Sarmayeh

لیکن با خرید بیمه نامه جامع عمر و سرمایه گذاری کلیه آحاد جامعه بدون تشویش خاطر از اثرات تورم که باعث کاهش ارزش پول می گردد می توانند در مدتی معین سرمایه مورد نظر خود را کسب نمایند و از مزایای بیمه ای آن بهره مند گردند.

هدف از ارائه این بیمه نامه ایجاد پشتوانه مالی و پس انداز در زمان حیات بیمه شده و تأمین مالی افراد خانواده پس از فوت وی است. با خرید این بیمه نامه ، بیمه شده در پایان مدت آن، سرمایه بیمه نامه خود را به همراه سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری مطمئن شرکت بیمه، دریافت می کند و تا مدت اعتبار بیمه نامه نیز تحت پوشش خطرات فوت به هر علت، از کارافتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه و نقص عضو به علت حادثه است.

در حقیقت، تعهد شرکت بیمه در این بیمه نامه قطعی است استفاده کننده از سرمایه ­ی بیمه ، در پایان مدت آن و به شرط حیات، شخص بیمه شده و در صورت فوت، ذینفع تعیین شده در بیمه نامه از این سرمایه گذاری بهره مند می شود.

 

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ