بیمه جامع عمر وسرمایه گذاری - برخی از ویژگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

آنچه از نظر می گذرد برخی از ویژگی های بیمه عمر وسرمایه گذاری است:

بیمه گذار ارجمند، سرمایه بیمه عمر را به میزان تمایل و همسو با توانایی و برنامه مالی و سرمایه گذاری خود در آینده مطابق با شرایط تورمی و یا ضریب افزایشی ( از 5 الی 20 درصد به صورت سالانه) انتخاب می کند.

 

1- در صورت فوت بیمه شده، اندوخته ایجاد شده از بیمه نامه به همراه سرمایه فوت به ذینفع بیمه نامه پرداخت می شود.

 

 2- در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان، معادل سرمایه بیمه شده غرامت پرداخت می شود.

 

3- در صورت وقوع نقص عضو و از کارافتادگی کلی ناشی از حادثه و یا بیماری غرامت پرداخت می شود.

 

4- هزینه درمان امراض خاص (سکته قلبی، سکته مغزی، انواع سرطان ها، جراحی عروق کرونر قلب و پیوند اعضای اصلی بدن) بیمه شده پرداخت می­ شود.

 

 5- در ابتدای هر سال بیمه ای، با انتخاب یکی از روش­های ماهانه، دوماهه، فصلی، چهارماهه، ...، سالانه و یا به صورت یکجا حق بیمه خود را پرداخت می ­نمایید.

 

6- شرکت بیمه البرز با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان امور سرمایه گذاری، وجوهی را که شما به عنوان حق بیمه پرداخت نموده اید، در راه های مطمئن و سودآور سرمایه گذاری نموده و سود حاصل از آن را به تناسب حق بیمه های دریافتی به بیمه شدگان خود اختصاص می دهد. محاسبه و تقسیم سود سالانه در پایان هر سال مالی انجام و سود حاصله به بیمه گذار تعلق می گیرد.

 

7- در مدت اعتبار بیمه نامه خود، از محل حق بیمه های پرداختی تا میزان 90 درصد ، بی نیاز از معرفی ضامن به دفعات وام دریافت می­ کنید.

 

8- در ابتدای هر سال و با درخواست شما افزایش و یا کاهش سرمایه بیمه عمر امکان پذیر است.

 

9- به هنگام از کارافتادگی ناشی از بیماری یا حادثه تا پایان مدت پرداخت حق بیمه از پرداخت باقی مانده آن معاف می شوید.

 

10- چنانچه به دلایل گوناگون، در یک دوره زمانی بیمه نامه خود را فسخ نمودید، شرکت بیمه البرز برای شما بیمه گذار محترم، امکان بازگشت بیمه نامه های فسخ و مخفف شده را به حالت عادی و جاری فراهم می نماید.

 

11- در پایان مدت بیمه نامه می توانید همه یا قسمتی از سرمایه این بیمه نامه را به بیمه های مستمری تبدیل نمایید.

 

12- مطابق مفاد 24، 136و 137 قانون مالیات های مستقیم از مزایا و معافیت مالیاتی نیز بهره مند می شوید و حق بیمه هایی که همه ساله توسط شما پرداخت می شود در زمان محاسبه مالیات از کل درآمد مشمول مالیات کسر می شود.

 

13- همچنین می توانید این بیمه نامه را به افراد دیگر انتقال دهید، واگذاری و انتقال آن از نظر شرکت بیمه البرز محدودینی ندارد.

 

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ