انواع بیمه در یک نگاه

1. بیمه های اشخاص :

بیمه های زندگی ( بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری - بیمه فوتتمام عمر - بیمه مستمری )

بیمه های حوادث ( انفرادی و گروهی ) شامل :

 • بیمه حوادث انفرادی ( شخصی ) به همراه بیمه حوادث خانواده ( همسر و فرزندان )
 • بیمه های حوادث گروهی برای کارکنان شرکت ها، کار خانجات، موسسات و ...
 • بیمه حوادت ورزشی برای اعضاء فدراسیون ها، باشگاه ها و تیم ها
 • بیمه حوادث مسافرتی برای تورهای داخلی و خارجی
 • بیمه حوادث در زمان انجام ماموریت های اداری
 • بیمه حوادث دانش آموزان، دانشجویان، مهدکودک ها و ...
 •  سایر بیمه های حوادث که باتوجه به نیاز مشتریان، قابل طراحی، محاسبه و ارائه می باشد.

بیمه های درمان ( انفرادی و گروهی ) شامل :

 • بیمه تکمیل درمان گروهی
 • بیمه درمان مسافرین عازم خارج از کشور ( SOS / Reise Schuts / Map-Free )
 • بیمه جبران هزینه درمان ناباروری و نازائی زوجین و تالاسمی ماژور نوزادان (جدید و انحصاری )
 • بيمه امید آفرین البرز ( بیمه جبران هزينه های درمان سرطان (جدید و انحصاری ) 

2. بیمه های خودرو :

 • بیمه بدنه خودرو
 • بیمه شخص ثالث و سرنشین ( حوادث راننده ) 

3. بیمه های باربری :

 • بیمه باربری داخلی – باربری وارداتی و صادراتی
 • بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی ( و بیمه مسئولیت مالکان شناور در مقابل ثالث )
 • بیمه هواپیما ( بدنه و مسئولیت ) 

4. بیمه های آتش سوزی :

 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی – مراکز صنعتی و مراکز غیر صنعتی
 • بیمه طرح جامع خانوار 

5. بیمه های مسئولیت :

مسئولیتمدنیکارفرمادرقبالکارکنان و اشخاصثالث :

 • بیمهمسئولیتمدنیکارفرمادرقبالکارکنانپروژههایساختمانی ( ابنیه )
 • بیمهمسئولیتمدنیکارفرمادرقبالکارکنانتجاری،خدماتی،صنعتی،بازرگانی
 • بیمهمسئولیتمدنیکارفرمادرقبالکارکنانپروژههایعمرانی
 • بیمهمسئوليتمدني کارفرما درقبالاشخاصثالث ناشی از عملیات ساختمانی

مسئولیت حرفه ای :

 • بيمهمسئوليتمدنيحرفهايپزشكان
 • بیمهمسئولیتمدنیحرفهایپیراپزشکان
 • بيمهمسئوليتمدني حرفه ایمسئولینفنيمراکز درمانیدرقبالبیماران واشخاصثالث
 • بيمهمسئوليت مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمانی
 • بيمهمسئوليتمدنيمديرانمجموعههايورزشيدرقبالتماشاگران
 • بيمهمسئوليتمدنيمديرانمجموعههايورزشي درقبالورزشكاران ( باستثاءاستخر )
 • بيمهمسئوليتمدنيمديرانوناجيانغريق استخر
 • بيمهمسئوليتمدنيمديرانمهدكودكهادرقبالكودكان
 • بيمهمسئوليتمدنيمديرانشهربازيدرقبال مراجعین واستفاده كنندگان
 • بيمهمسئوليتمدنيمديرانسینماهادرقبال استفاده كنندگان
 • بيمهمسئوليتمدنيمديرانهتلوواحدهاياقامتيدرقبالمسافرين
 • بيمهمسئوليتمدنيمديراناردوهايسياحتي،تفريحيو زیارتی در قبال استفاده کنندگان
 • بيمه مسئوليت شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور/ پله برقیدرقبالاستفادهكنندگان
 • بیمهمسئولیتحرفهای نمایندگان بیمه، شرکت های بیمه ای و کارگزاران رسمی بیمه
 • بیمهمسئولیتحرفهای و قراردادی مشاوران
 • بیمهمسئولیتحرفهای شرکت های بازرسی کیفی و کمی کالا

مسئولیت عمومی :

 • بيمه مسئوليت مدني پیمانکاران درقبال اشخاص ثالث
 • بيمه مسئوليت مدني ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث
 • بيمه مسئوليت مدني درقبال اشخاص ثالث به تبع بیمه آتش سوزی
 • بيمه مسئوليت پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو
 • بيمه مسئوليت جامع شهرداری ها در قبال شهروندان
 • بيمه مسئوليت نگهبانان مسلح بانک ها در قبال شهروندان
 • بيمه مسئوليت شرکت آب و فاضلاب و توزیع برق در قبال شهروندان
 • بيمه مسئوليت مدني دارندگان ماشين آلات كشاورزي،راهسازي وساختماني درقبال اشخاص ثالث

مسئولیت حمل و نقل ( مسئولیت قراردادی ) :

 • بیمهمسئولیتمدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده CMR )
 • بیمهمسئولیتمدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بر اساس شرائط بارنامه ها
 • بیمهمسئولیتمدنیمتصدیان حمل و نقل داخلی
 • بیمهمسئولیتمدنیمتصدیان حمل و نقلریلی
 • بیمهمسئولیتمدنیمتصدیان حمل و نقلدریائی
 • بیمهمسئولیتمدنیمتصدیان حمل و نقلهوائی ( داخلی بین المللی )

مسئولیت کالا :

بيمهمسئوليتمدني تولید کنندگان کالا در قبال مصرف کنندگان. از جمله:

 • بیمهمسئولیت شرکت های گاز رسانی
 • بیمهمسئولیت تولیدکنندگان و نصب کنندگان عایق های رطوبتی
 • بیمهمسئولیت تولیدکنندگانلوله های آبرسانی ( PVC ) و شبکه های آبرسانی
 • بیمهمسئولیت تولیدکنندگان جرثقیل های سقفی
 • بیمهمسئولیت تولیدکنندگانکپسول های آتش نشانی
 • بیمهمسئولیت تولیدکنندگانقطعات مورد استفاده در خودرو ها مانند میل لنگ و ...
 • بیمهمسئولیت تولیدکنندگانو نصب کنندگان سیستم های گازسوز خودروها
 • بیمهمسئولیت تولیدکنندگانلوازم خانگی از قبیل اجاق گاز، یخچال و ...
 • بیمهمسئولیت تولیدکنندگاندستگاه های فیزیوتراپی و ... 

6. بیمه های مهندسی :

 • بیمه تمام خطر پیمانکاران ( مقاطعه کاران ) C.A.R
 • بیمه تمام خطر نصب E.A.R
 • بیمه سازه های مهندسی تکمیل شده C.E.C.R
 • بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) L.D.B
 • بیمه سازه های گلخانه ای ( بیمه عوامل تولید کشاورزی ) G.S
 • بیمه بدنه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری، راه سازی، ساختمانی و کشاورزی C.P.M
 • بیمه شکست ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات M.B
 • بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات M.L.O.P
 • بیمه کامپیوتر و تجهیزات الکترونیک E.E

7. بیمه های مخصوص :

 • بیمه وجوه در صندوق و وجوه در گردش
 • بیمه بدنه کانتینر و ایزوتانک ( مخازن حمل مایعات و مواد شیمیائی )
 • بیمه بدنه واگن ( باربری، مسافری و بونکر )
 • بیمه تابلو ( الکترونیکی، تبلیغاتی و ... )
 • بیمه فساد محصول ( سردخانه ) D.O.S
 • بیمهماهیقزلآلا
 • بیمه شتر مرغ
 • بیمه اسب
 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ