بیمه مستمری - برخی از امتیازهای این بیمه نامه

برخی از امتیازهای این بیمه نامه به شرح زیر است:

1- انتخاب روش پرداخت حق بیمه با شماست. با انتخاب یکی از روش­های ماهانه، دوماهه، فصلی، چهارماهه، ...، سالانه و یا به صورت یکجا این بیمه نامه را خریداری می نمایید.

همچنین تغییر وضعیت پرداخت آن در ابتدای هر سال بیمه ای امکان پذیر است.

2- برای مدت محدودی نیز می توانید حق بیمه خود را به صورت ماهانه یا یکجا پرداخت نمایید.

اقساط مستمری نیز به میزان دلخواه منتاسب با شرایط تورمی و یا ضریب افزایشی 5 الی 20 درصد از سوی شما بیمه گذار محترم انتخاب می شود.

3- در زمان از کارافتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه، تا پایان مدت پرداخت حق بیمه از پرداخت اقساط باقی مانده حق بیمه معاف می شوید.

4- در مدت اعتبار بیمه نامه خود، از محل حق بیمه های پرداختی تا میزان 90 درصد، بی نیاز از معرفی ضامن به دفعات وام دریافت می­کنید.

5- پس از پایان مدت پرداخت حق بیمه، به انتخاب شما برای مدت محدود یا تا پایان عمر، مستمری به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می­شود.

6- در صورتی که حق بیمه خود را در این بخش به صورت یکجا پرداخت نمایید، پرداخت مستمری به صورت ماهانه یا سالانه برای مدت محدود یا تا پایان عمر از سوی شرکت بیمه البرز بی درنگ آغاز می­شود.

7- شرکت بیمه البرز با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان امور سرمایه گذاری، وجوهی را که شما به عنوان حق بیمه پرداخت نموده ­اید، در راه های مطمئن و سودآور سرمایه گذاری نموده و سود حاصل از آن را به تناسب حق بیمه های دریافتی نه بیمه شدگان خود اختصاص می دهد. محاسبه تقسیم سود سالانه در پایان هر سال مالی انجام و سود حاصله به بیمه گزار تعلق می­گیرد.

8- چنانچه به دلایل گوناگون، بیمه نامه خود را فسخ نمودید، شرکت بیمه البرز برای شما بیمه گزار محترم، امکان بازگشت بیمه نامه های فسخ و مخفف شده را به حالت عادی و جاری فراهم می نماید.

9- مطابق مفاد24، 136 و 137 قانون مالیات های مستقیم از مزایا و معافیت مالیاتی نیز بهره مند می­شوید و حق بیمه هایی که همه ساله توسط شما پرداخت می­شود، در زمان محاسبه مالیات از کل درآمد مشمول کسر می­شود.

10- همچنین می­توانید این بیمه نامه را به افراد دیگر انتقال دهید؛ واگذاری و انتقال آن از نظر شرکت بیمه البرز محدودیتی ندارد.

11- هدف نهایی از ارائه بیمه نامه های مستمری، ایجاد آینده ای مطمئن برای تمامی افراد جامعه است و از آن جایی که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش اقساط مستمری در سال های آتی می­شود، لذا شرکت بیمه البرز با افزایش حق بیمه ها به صورت تصاعدهای عددی و هندسی از کاهش ارزش اقساط مستمری در مقابل تورم موجود حمایت می­نماید.

 

تمامی صاحبان حرف و مشاغل نهادهای دولتی یا شرکت های خصوصی، تجار، کسبه، بانوان خانه دار، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، پزشکان و ... می توانند از مزایای بیمه مستمری استفاده نمایند.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ