بیمه حوادث انفرادی - خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های حوادث

خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های حوادث:

فوت بعلت حادثه:

چنانچه حادثه منجر به فوت بیمه شده شود سرمایه بیمه نامه به افرادی که توسط وی به عنوان ذینفع یا استفاده کننده از سرمایه بیمه تعیین شده اند، پرداخت خواهد شد. استفاده کنندگان از سرمایه بیمه می توانند وراث قانونی ، همسر، فرزندان، وام دهندگان به بیمه شده، شرکاء، موسسات عام المنفعه و ... باشند.

نقص عضو و از کارافتادگی:

عبارت است از قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. در صورت بروز چنین عوارضی برای بیمه شده، در صورتی که نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل باشد، کل سرمایه بیمه و چنانچه نقص عضو یا از کار افتادگی دائم و جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه بر اساس جداول نقص عضو ملاک عمل شرکت بیمه در وجه بیمه شده پرداخت خواهد شد.

جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه:

تجربه نشان داده است که حوادث، غالبا هزینه های پزشکی زیادی را به افراد تحمیل می کنند. لذا جبران هزینه های پزشکی که بیمه شده در صورت تحقق خطر موضوع بیمه نامه، مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل میشود از سوی شرکت بیمه البرز میتواند تحت پوشش قرار گیرد.

غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی:

چنانچه به علت وقوع حادثه، بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نیاز به استراحت در منزل یا بیمارستان را داشته باشد، بیمه البرز با دریافت حق بیمه ای اندک پرداخت غرامت یا دستمزد بیمه شده را بر اساس مبالغ توافق شده به عهده میگیرد.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ