بیمه حوادث انفرادی

بیمه نامه حوادث قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار که به موجب آن بیمه شده در ازاء پرداخت حق بیمه مقرر و با توجه به تعاریف زیر در مقابل خطرات ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

حادثه تحت پوشش بیمه نامه حوادث عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و ارائه بیمه شده بروز کرده و منجر به فوت، جرح، نقص عضو یا از کارافتادگی بیمه شده شود. بر این اساس بیماری ها در بیمه حوادث تحت پوشش قرار نخواهند گرفت.


خطرات تحت پوشش در بیمه نامه های حوادث:

فوت بعلت حادثه:

چنانچه حادثه منجر به فوت بیمه شده شود سرمایه بیمه نامه به افرادی که توسط وی به عنوان ذینفع یا استفاده کننده از سرمایه بیمه تعیین شده اند، پرداخت خواهد شد. استفاده کنندگان از سرمایه بیمه می توانند وراث قانونی ، همسر، فرزندان، وام دهندگان به بیمه شده، شرکاء، موسسات عام المنفعه و ... باشند.

نقص عضو و از کارافتادگی:

عبارت است از قطع، تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. در صورت بروز چنین عوارضی برای بیمه شده، در صورتی که نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل باشد، کل سرمایه بیمه و چنانچه نقص عضو یا از کار افتادگی دائم و جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه بر اساس جداول نقص عضو ملاک عمل شرکت بیمه در وجه بیمه شده پرداخت خواهد شد.

جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه:

تجربه نشان داده است که حوادث، غالبا هزینه های پزشکی زیادی را به افراد تحمیل می کنند. لذا جبران هزینه های پزشکی که بیمه شده در صورت تحقق خطر موضوع بیمه نامه، مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل میشود از سوی شرکت بیمه البرز میتواند تحت پوشش قرار گیرد.

غرامت روزانه عمومی/ بیمارستانی:

چنانچه به علت وقوع حادثه، بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نیاز به استراحت در منزل یا بیمارستان را داشته باشد، بیمه البرز با دریافت حق بیمه ای اندک پرداخت غرامت یا دستمزد بیمه شده را بر اساس مبالغ توافق شده به عهده میگیرد.


نکات قابل توجه در بیمه نامه حوادث:

بیمه نامه حوادث، خطرات و حوادث واقع شده در مدت 24 ساعت شبانه روز را تحت پوشش قرار میدهد، مگر اینکه بین بیمه گر و بیمه گذار توافق دیگری شده باشد.

ابتلا به هاری، سیاه زخم و کزاز نیز تحت پوشش بیمه حوادث است.

حوادثی چون غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار یا مواد خورنده مانند اسید نیز در شمول بیمه حوادث قرار دارند.

چنانچه بیمه شده علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه ای خویش بطور متناوب یا مستمر به انجام فعالیت های ورزشی خاص می پردازد، امکان پوشش این خطرات در بیمه نامه حوادث با پرداخت حق بیمه اضافی مقدور است.

بیمه نامه حوادث ارائه شده از سوی شرکت بیمه، با پوشش بیمه ای بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق های بازنشستگی منافاتی نداشته و می تواند به عنوان مکمل آنها خریداری شود.


نرخ و شرایط بیمه نامه حوادث:

حق بیمه حوادث با توجه به فعالیت شغلی بیمه شده و وضعیت سلامتی وی در زمان صدور بیمه نامه، و بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه محاسبه میشود. بدیهی است که هرچه افراد به مشاغل پرخطرتری مشغول باشند، حق بیمه آنان بشتر خواهد شد.

به عنوان مثال حق بیمه سالانه یک کارمند اداری که به فعالیت های جنبی خاص مبادرت نمی ورزد، برای تامین سرمایه ای به مبلغ 10/000/000 ریال در قبال خطرات فوت و نقص عضو به علت حادثه در طول یکسال و جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا مبلغ یک میلیون ریال در هر حادثه (و در مدت یکسال)، فقط 20/000 ریال خواهد بود.

شرایط عمومی بیمه حوادث که چارچوب تعهدات بیمه گر و بیمه گزار و از جمله جدول تعیین میزان نقص عضو و از کار افتادگی هر یک از اعضای بدن را مشخص نموده است (مصوب شورای عالی بیمه)، به پیوست بیمه نامه به بیمه گزار تحویل می گردد.


انواع بیمه نامه حوادث:

بیمه نامه های حوادث که از سوی شرکت بیمه البرز به صورت انفرادی یا گروهی ارائه می شود، عبارتند از :

بیمه حوادث انفرادی (شخصی) به همراه بیمه حوادث انفرادی (همسر و فرزندان)

بیمه حوادث گروهی برای کارکنان شرکت ها، کارخانجات، موسسات و ...

بیمه حوادث ورزشی برای اعضای فدراسیون ها، باشگاه ها و تیم های ورزشی

بیمه حوادث مسافرتی برای تورهای داخلی و خارجی

بیمه حوادث در زمان انجام ماموریت های اداری

بیمه حوادث دانش آموزان، دانشجویان، مهدهای کودک و ...

سایر بیمه های حوادث که با توجه به نیاز مشتریان قابل طراحی، محاسبه و ارائه خواهد بود.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ