بیمه بدنه خودرو و خطرات تحت پوشش در این بیمه - پوششهای اضافی در بیمه بدنه

 

پوششهای اضافی در بیمه بدنه :

بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، نسبت به خرید پوشش های تکمیلی به شرح زیر اقدام نماید:

1-سرقت درجا: عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو، قبل از بروز هر نوع حادثه ديگر، كه به دو روش به شرح ذيل قابل ارائه مي‌باشد:

 

الف) كليه قطعات فابريك: در اين روش تعهد شركت از 10 درصد ارزش خودرو تجاوز نمي‌نمايد و حق‌بيمه برمبناي 3% مبلغ مذكور منظور خواهد شد.

توضيح اينكه در اين روش چنانچه راديو پخش خودرو كشويي باشد، در قسمت پائين بیمه نامه، عبارت كليه قطعات فابريك « به استثناي راديوپخش كشويي » درج می گردد و بطور کلی پوشش سرقت درجا جهت راديوپخش‌هاي كشويي ارائه نمی گردد و درصورت ارائه پوشش سرقت درجا براي قسمت ثابت، قسمت متحرك راديوپخش فاقد پوشش سرقت درجا است و درصورت سرقت دستگاه ثابت، پرداخت خسارت منوط به تحويل قسمت متحرك به بيمه‌گر خواهد بود.

 

ب) تعدادي از قطعات و لوازمات ذكر شده در بيمه‌نامه: در اين روش اقلام مورد تقاضاي بيمه‌گذار به تفكيك مشخص و توسط كارشناس ارزيابي و 3% ارزش آنها بعنوان حق‌بيمه تعيين مي‌گردد.

- حداكثر مبلغ قابل تامين پوشش سرقت درجا براي قطعات فابريك و غير فابريك ( 10% + 10% ) جمعا تا 20% ارزش مورد بيمه مي‌باشد.

-ارزش روز راديوپخش و رينگ و لاستيك و ... جهت پوشش سرقت درجا توسط كارشناس مجاز شركت تعيين مي‌گردد؛ ليكن حداكثر تعهد شركت در مورد هر حلقه چرخ شامل رينگ، لاستيك، تيوپ و قالپاق 2% و براي سيستم صوتي شامل راديو پخش، بلندگوها و .... تا 2% درصد مبلغ بيمه شده مي‌باشد، مشروط براينكه از قيمت واقعي بيشتر نباشد.

-بيمه‌گذار موظف است در صورت سرقت قطعات و لوازم، نسبت به اخذ گزارش مقامات انتظامي و ارائه آن قبل از بازسازي خودرو به بيمه‌گر اقدام نمايد.

-خسارت ناشي از سرقت هر يك از قطعات و لوازمات فقط يك بار در طول مدت بيمه‌نامه قابل پرداخت است مگر آنكه بيمه‌گذار تقاضاي پوشش مجدد نموده و حق بيمه اضافي متعلقه را پرداخت نمايد.

-صدور بيمه‌نامه با پوشش سرقت كلي جهت اتومبيل‌هاي پلاك ترانزيت (عبور موقت) مجاز نمي‌باشد.

 

2-شكست شيشه به تنهائی: در صورت شكست شيشه خارج از تعهد خطرات اصلي، ارزش روز شيشه و هزينه نصب آن قابل پرداخت خواهد بود، مشروط بر اينكه خودرو به ارزش روز بيمه شده باشد.

چنانچه شيشه سنگ‌خوردگي داشته باشد (بدون ترك) به بيمه‌گذار توصيه گردد نسبت به ترميم آن اقدام نماید در غیر اینصورت و تبديل آن به ترك، از پوشش بيمه خارج می گردد. در هر حال حداكثر تعهد بيمه‌گر درصورت بروز حوادث احتمالي (به جز مورد مذكور) منجر به شكست معادل 70% ارزش سالم آن مي‌باشد.

 

3-پاشيدن مواد شيميايي : در صورت سالم و بي عيب بودن رنگ خودرو، خسارات ناشي از تاثير انواع اسيدها، گاز، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي رنگ خودرو تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

 

( ماده 10 قانون بیمه : در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی، بیمه شده باشد شرکت بیمه فقط به تناسب مبلغیکه بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود. )

4-عدم اعمال ماده 10 قانون بيمه : منحصر به مواقعي است كه خسارت دريافتي از محل بيمه‌نامه و يا افزايش قيمت خودرو از 25% مبلغ بيمه شده تجاوز ننمايد و در صورت افزايش درصد مذكور، قاعده نسبي سرمايه نسبت به مابه‌التفاوت اعمال خواهد شد. در هر حال حداكثر تعهد بيمه‌گر مبلغ بيمه شده مي‌باشد.

- اين پوشش مخصوص بيمه‌نامه‌هايي است كه در زمان صدور، خودرو به قيمت روزبيمه شده باشد.

 

5-هزينه‌هاي اياب و ذهاب : در صورتي‌كه به علت وقوع يكي از خطرات تحت پوشش به استثناء سرقت و خسارت كلي، امكان استفاده از مورد بيمه براي بيمه‌گذار ميسر نباشد روزانه تا مبلغ 50 هزار ريال هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت خواهد بود . مدت اين پوشش در طول سال حداكثر سي روز و حداکثر حق بیمه 150000 ریال مي‌باشد.

- هزينه اياب و ذهاب پس از كسر سه روز اول به عنوان فرانشيز قابل پرداخت مي‌باشد.

 

6-حوادث طبيعي : در اين پوشش خسارات ناشي از سيل، زلزله، آتشفشان، طوفان و تگرگ تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

توضيح اينكه فرانشيز تمامي پوشش‌ها در ظهر فرم بيمه‌نامه قيد گرديده و تخفيفات آنها همانند درصدهاي خطرات اصلي منظور خواهد شد و چنانچه بيمه‌گذار از محل هر يك از خطرات اضافي، خسارتي دريافت نمايد‌، به هنگام تجديد بيمه‌نامه، تخفيف عدم خسارت كليه خطرات اضافي حذف خواهد.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ