بیمه نامه وجوه در صندوق

در این نوع بیمه ، پول (اسکناس و یا وجوه رایج مملکتی)، سکه ( به استثنای مسکوکات گرانبها ) چک بانکی و تمبرهای مالیاتی موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شرکت ها و بانک ها مادامی که در صندوق یا خزانه مذکور نگهداری میشود، در مقابل خطر سرقت یا شکست حرز تحت پوشش بیمه ای است. در ضمن چنانجه محل استقرار صندوق یا خزانه متعلق به بیمه گذار باشد، خسارت های وارد به محل مورد بیمه در نتیجه سرقت یا اقدام به سرقت نیز تحت پوشش میباشد.

بیمه نامه وجوه در گردش

 بیمه نامه وجوه در گردش

در این بیمه نامه، کلیه وجوه انتقالی (در راه) در زمان نقل و انتقال بیمه گذار از یک نقطه به نقطه دیگر در برابر خطرات آتش سوزی، انفجار، سرقت ( اعم از مسلحانه و غیر مسلحانه )، فقدان، دست خوردگی و عدم تحویل، تحت پوشش قرار می­گیرد. 

بیمه بدنه کانتینر و ایزوتانک ( مخازن حمل مایعات و مواد شیمیایی )

این نوع بیمه نامه در حال حاضر به صاحبان کشتیرانی و سایر شرکت های حمل و نقل که دارای تعداد زیادی کانتینر و مخازن به اندازه های مختلف ( اعم از 20 فوت، 40 فوت و یخچال دار ) هستند، ارائه می شود و در صورت وقوع حوادثی همانند تصادف، سقوط، برخورد با اشیاء، حوادث جاده، غرق کشتی و حریق در بنادر  گمرکات، مخازن و کانتینرهای مورد بحث را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه بدنه واگن ( باربری، مسافری و بونکر )

این نوع بیمه نامه ها به شرکت های حمل و نقل ریلی اعم از باربری و مسافربری ارائه می شود و در صورت وقوع حوادثی مانند تصادف و تصادم ( برخورد مورد بیمه با هر شی ثابت و متحرک ) به هم خوردن واگن ها، برخورد هر شی با واگن ها، خارج شدن واگن ها از ریل و واژگون شدن، مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ناشی از عملکرد واگن ها در طول مسیر جابه جایی را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تابلو ( الکترونیکی، تبلیغاتی و ... )

این نوع بیمه نامه ها به صاحبان تابلو، سازندگان و مجریان طرح های تبلیغاتی ارائه می شود و خطراتی مانند آتش سوزی، صاعقه و انفجار، حوادث طبیعی، تخلیه و بارگیری، نصب و راه اندازی، ضربه و برخورد هر جسم خارجی به مورد بیمه، سرقت کلی با شکست حرز، مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث و کارکنان را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه فساد محصول ( سردخانه )

این نوع بیمه نامه به صاحبان محصول و صاحبان سردخانه قابل ارائه می باشد و خطراتی مانند شکست یا از کار افتادن دستگاه های سرد کننده سردخانه و عمل نکردن برق اضطراری سردخانه متعاقب برق عمومی را جهت محصولات باغی، گوشتی و لبنی تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه شتر مرغ

 این نوع بیمه نامه به صاحبان مزارع پرورش شتر مرغ قابل ارائه می باشد و خطراتی را که تحت پوشش قرار می دهد عبارتست از:

 - تلف شتر مرغ ناشی از ترس و استرس که علت آن خطرات طبیعی مثل سیل رعد و برق باشد

- شکستگی و دررفتگی اعضاء بدن

- بیماریهای عفونی

و سایر خطراتی که براساس توافق بیمه گر و بیمه گزار به خطرات یاد شده اضافه می شوند.

بیمه اسب

این نوع بیمه نامه ها به صاحبان اسب و باشگاه داران ارائه می شود و خطراتی را که تحت پوشش قرار می دهد عبارتست از:

 • 1- تلف شدن ناشی از بیماری
 • 2- تلف و نقص عضو ناشی از حمل و نقل
 • 3- تلف و نقص عضو ناشی از حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی
 • 4- تلف ناشی از سخت زایی مادیان
 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ