بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری - استثنائات

 

استثنائات:

همانند سایر رشته های بیمه های مهندسی این بیمه نامه دارای استثنائاتی به شرح زیر می باشد:

•شکستگی میل لنگ، شکستگی دسته موتور، خرد شدن گیربکس موضوع بیمه شده ، سوختن دینام، آتش سوزی داخلی و مواردی از این قبیل و به طور کلی شکست الکتریکی و مکانیکی ماشین آلات بیمه شده

•خسارت وارده به قطعات مصرفی مانند تسمه ها، لاستیک ها، باطری و ...

•ماشین آلات دارای پلاک انتظامی

•کشتی ها و ماشین آلات مورد استفاده در آب

•خسارت وارده به ماشین آلات موضوع بیمه در حین حمل زمینی آن ها

•جنگ

•شورش و بلوا

•برخورد با مین

•حمله هسته ای

•صدمات مالی و جسمانی وارده به اشخاص ثالث

 

اگرچه استثنائات در بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری جزو شرایط عمومی بیمه نامه می باشد ولیکن در صورتی که بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوطه را پرداخت نماید بعضی از استثنائات موجود را می توان با اعمال کلوز مربوط حذف نمود. این موارد عبارتند از:

•خسارات وارده به ماشین آلات موضوع بیمه در حین حمل زمینی آن ها

•شورش و بلوا

 

با این که صدمات جسمانی و مالی وارده به اشخاص ثالث در بیمه های مسئولیت قابل ارائه می باشند، ولیکن ترتیبی داده شده تا این پوشش به عنوان یکی از پوشش های اضافی بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری ارائه گرد.

 

در خصوص بند اول استثنائات نیز باید گفت که طبق شرایط عمومی این بیمه نامه در صورتی که خسارات وارده به بدنه ماشین موضوع بیمه موجب آسیب به اجزاء درونی ماشین گردد، خسارت وارده به اجزاء درونی نیز جبران خواهد شد.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ