بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری - نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه

 

نحوه جبران خسارت در بیمه نامه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری:

ماشین آلات موضوع بیمه در مدت بیمه نامه ممکن است متحمل دو نوع خسارت گردند:

1-خسارت جزئی

2-خسارت کلی

همان طور که می دانیم چنانچه آسیب وارده به ماشین آلات به گونه ای باشد که مخارج تعمیر و تعویض قطعات و قسمت های خسارت دیده ماشین مقرون به صرفه نباشد و از 75% ارزش موضوع بیمه در روز حادثه و یا مبلغ بیمه شده (هر کدام کمتر باشد) تجاوز کند، خسارت کلی تلقی می گردد و در غیر این صورت، جزئی خواهد بود.

 

در خسارت های جزئی در صورتی که دستگاه نو باشد بیمه گر به ارزش جایگزینی نو قطعه و یا قطعات خسارت دیده، جبران خسارت می نماید، بدون این که هیچ گونه هزینه ای بابت استهلاک قطعات کسر گردد و در صورتی که دستگاه مستعمل و دست دوم باشد بر اساس نظر کارشناسی بابت هر سال درصدی به عنوان استهلاک در نظر گرفته و از قیمت نو قطعه کسر و پرداخت می نماید.

 

در حالی که اگر خسارت به صورت کلی باشد، بیمه گر معادل ارزش جایگزینی نو ماشین خسارت دیده، هزینه لازم را خواهد پرداخت، ولیکن استهلاک کسر خواهد شد. لازم به ذکر است میزان استهلاک تعیین شده، توسط کارشناس بازدید خسارت محاسبه خواهد شد.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ