بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری - نکات قابل توجه در بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

 

نکات قابل توجه در بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری:

•ماشین آلات موضوع بیمه باید دارای لیست مشخصات، به تفکیک نوع، مدل، سال ساخت و ارزش اظهار شده توسط بیمه گذار باشند.

 

•در صورتی که ارزش اظهار شده توسط بیمه گذار از ارزش واقعی ماشین آلات کمتر باشد ماده 10 قانون بیمه اعمال خواهد شد

 

•با توجه به نوع خسارت ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری، فرانشیزهای اعلامی به دو بخش خسارات جزئی و خسارات کلی تقسیم می شوند.

 

•در صورتی که موضوع بیمه به طور کلی از بین برود، مبلغ مذکور در بیمه نامه و یا دستگاه های مشابه آن در روز حادثه (هر کدام که کمتر باشد) اساس و مبنای محاسبه و تسویه خسارات قرار خواهند گرفت.فرانشیز نیز طبق شرایط خصوصی بیمه نامه از مبلغ مذکور کسر می گردد.

 

•با پرداخت خسارت کلی در اثر حادثه تحت پوشش، اعتبار بیمه نامه خاتمه یافته تلقی شده و بیمه گذار حقی نسبت به حق بیمه مربوط به بقیه مدت قرارداد بیمه نخواهد داشت.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ