بیمه سازه های مهندسی تکمیل شده

( C.E.C.R ( Civil Engineering Completed Risk

پروژه های در حال ساخت و یا در حال نصب، با پایان مرحله تحویل قطعی و ترک محل اجرا توسط پیمانکار، وارد مرحله بهره برداری می گردند. ممکن است پروژه تحویل شده، در مرحله بهره برداری مورد آسیب خطرات متفاوتی قرار گیرد. بیمه نامه سازه های مهندسی تکمیل شده ، در این مرحله می تواند امنیت خاطر کارفرما و یا بهره بردار از پروژه را فراهم سازد.

 • پل های ساخته شده
 • راه های ساخته شده
 • تونل های ساخته شده
 • خطوط لوله نصب شده
 • دکل های فشار قوی نصب شده
 • و سایر پروژه های مشابه که در حالت بهره برداری قرار دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

این بیمه نامه ممکن است بلافاصله بعد از مرحله تحویل قطعی و یا مدت ها بعد از آن، درخواست شود.

این بیمه نامه به صورت بیمه نامه با خطرات نام برده شده (Named Perils)بوده و می بایست خطرات تحت پوشش در آن، به صراحت در متن بیمه نامه قید گردند، به شرطی که خطرات تحت پوشش، جزو استثنائات نباشند.

مثلاً در زمانی که یک سد در مرحله بهره برداری قرار دارد، خطری همچون زلزله می تواند باعث بروز ترک در بدنه سد شده و آن را به طور جدی تهدید نماید. هزینه تعمیر و بازسازی سد مذکور می تواند در قالب اخذ یک بیمه نامه سازه های تکمیل شده مهندسی که در آن پوشش بیمه ای زلزله و ترک در بدنه سد جزو خطرات تحت پوشش آن است، اطمینان خاطر لازم را برای کارفرمای سد و تأسیسات مربوطه فراهم آورد.

استثنائات:

این بیمه نامه همانند سایر بیمه های مهندسی دارای استثنائاتی هم می باشد که به قرار زیرند:

 • سهل انگار غیر عمدی بیمه گذار و نمایندگان وی
 • طراحی غلط سازه
 • خسارت هایی که منشأ آن ها، عیب ذاتی مواد به کار رفته در سازه موضوع بیمه باشند. مثلا با توجه به این که آهن بدون پوشش ضد زنگ به صورت ذاتی دچار خوردگی می شود، زنگ زدگی پایه های یک اسکلهنصب شده در دریا که در آن، پایه های به کار رفته ز جنس آهن بدون پوشش ضد زنگ باشند، خسارت محسوب نخواهد شد.
 • خسارات ناشی از جنگ، شورش و بلوا
 • استهلاک و خوردگی معمول، که در بعضی از سازه ها متداول است
 • خسارات تبعی ناشی از وارد آمدن خسارت به سازه تکمیل شده

سرمایه بیمه شده:

سرمایه بیمه شده در این بیمه نامه باید بر اساس ارزش روز سازه تکمیل شده باشد و نه بر اساس ارزش دفتری آن. زیرا چنانچه بیمه گر بخواهد موضوع بیمه که در حال حاضر خسارت دیده است را به وضعیت قبل از خسارت برساند (مطابق اصل غرامت)، باید هزینه های روز حادثه را مد نظر قرار دهد و نه هزینه های روز اتمام سازه را.

مدت بیمه:

این بیمه نامه می تواند به صورت سالانه صادر شده و هر سال تمدید گردد و یا از ابتدای صدور بیمه نامه، به صورت چند ساله صادر گردد. حداکثر مدت پوشش بیمه ای قابل ارائه برای این گونه سازه ها، به عمر مفید آن ها بستگی دارد.

نکات قابل توجه در بیمه سازه های مهندسی تکمیل شده:

 • هزینه برداشت ضایعات و همچنین خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث، در قالب پوشش های اضافی می توانند در این بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرند.
 • هیچگونه کلوزی برای این بیمه نامه پیش بینی نشده است .
 • با توجه به اینکه این بیمه نامه در مدت زمان پوشش و مرحله پوشش و نوع خطرات، تا حدود زیادی مشابه بیمه های آتش سوزی ست، ضرورت دارد که تفاوت های آن با بیمه های آتش سوزی مدنظر قرار گیرد.
 • خطرات تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی، محدود به چند خطر بوده در حالی که در بیمه سازه های مهندسی تکمیل شده، خطرات تحت پوشش می توانند بسیار متنوع باشند.
 • در بیمه های آتش سوزی، نوع سازه های تحت پوشش محدود، به چند نوع سازه معمولی بوده در حالی که در بیمه سازه های مهندسی تکمیل شده، سازه ها می توانند بسیار متنوع باشند.
 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ