بیمه تمام خطر نصب - استثنائات

 استثنائات:

خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب، استثنائاتی نیز دارند که عبارتند از :

• جنگ

• شورش و بلوا

• انفجار هسته ای

• جریمه های اعمال شده از طرف کارفرما برای پیمانکار، به دلیل تاخیر غیر مجاز

• توقف عملیات اجرائی پروژه و تعطیلی آن

• عدم کسب سود مورد انتظار پیمانکار از اجرای پروژه

• عمد بیمه گذار  و نمایندگان او

• فرسودگی طبیعی تجهیزات و زنگ زدگی آهن آلات مصرفی در پروژه

• خسارت های ناشی از طراحی غلط که توسط مشاور صورت می گیرد، مثلاً ممکن است انفجار یک خط لوله گاز در مرحله تست و آزمایش، ناشی از اشتباه در محاسبه­ی مقدار ضخامت جوش اتصال لوله ها باشد.

• خسارت های  ناشی از به کارگیری مواد اولیه فاسد یا معیوب

 

لازم به ذکر است در این بیمه نیز همانند بیمه تمام خطر پیمانکاران ، حذف بعضی از استثنائات با اعمال کلوزهای مربوطه، امکان پذیر خواهد بود.

این استثنائات عبارتند از :

• شورش و بلوا

• توقف عملیات اجرائی پروژه و تعطیلی آن

• خسارت های ناشی از طراحی غلط که توسط مشاور صورت می گیرد.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ