بیمه تمام خطر نصب - سرمایه بیمه شده در بیمه نامه تمام خطر نصب

 سرمایه بیمه شده در بیمه نامه تمام خطر نصب:

سرمایه بیمه نامه تمام خطر نصب شامل دو بخش کلی است :

بخش 1 یا بخش خسارت های مادی

بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث

 

بخش 1 یا بخش خسارات مادی:

شامل کلیه مواردی است که مربوط به پروژه مورد بیمه بوده و در صورت بروز خسارات طبیعی و غیر طبیعی، بیمه گر باید، خطارات وارده به هر قسمتی که در بیمه نامه درج گردیده است را عیناً جبران نماید.

این موارد عینا مشابه مطالب مربوط به "بیمه تمام خطر پیمانکاران" است که در این جا از ذکر دوباره آن خودداری به عمل می آید.

نکته قابل ذکر در اینجا این است که مبلغ پیمان در بیمه تمام خطر نصب شامل ارزش اقلام مورد نصب و هزینه نصب علاوه بر مبلغ تجهیز کارگاه خواهد بود.

 

بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث:

از آنجایی که در اجرای یک پروژه نصب ممکن است صدمات جسمی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، در بخشی جداگانه و تحت عنوان بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث ، این موارد در نظر گرفته شده است . لازم به یادآوری ات کارفرما یا نمایندگان وی، پرسنل پیمانکار یا پیمانکاران نصب ، پرسنل پیمانکار یا پیمانکاران فرعی نصب، مهندس یا مهندسین مشار، جزو اشخاص ثالث به حساب نمی آیند و جهت اخذ پوشش بیمه ای برای این افراد باید از طریق بیمه های مسئولیت اقدام نمود.

اجزاء تشکیل دهنده بخش 2 یا بخش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث عبارتند از:

الف- غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسمانی:  توضیحات این قسمت عیناً مشابه توضیحات ارائه شده در بیمه تمام خطر پیمانکاران می باشد که از تکرار مجدد آن ها خودداری می شود.

ب-خسارات مالی:  جهت توضیحات کامل در این زمینه نیز، به بخش مربوطه در بیمه تمام خطر پیمانکاران مراجعه شود.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ