بیمه تمام خطر نصب - نکات قابل توجه در بیمه تمام خطر نصب

 نکات قابل توجه در بیمه تمام خطر نصب:

• در بیمه تمام خطر نصب، اموال مجاور معمولا از اهمیت زیادی برخوردارند. مثلا در جریان ساخت و نصب تجهیزات یک پالایشگاه، ساختمان های کنترل و نظارت، آزمایشگاه و... متعلق به کارفرما وجود دارند که مسلما در جریان اجرای پروژه  تکمیل تدریجی آن ، در محاصره ریسک های مختلف قرار خواهند داشت.

 • ممکن است بیمه گذار بیمه های تمام خطر نصب، پس از برآورد خود از میزان خسارت احتمالی وارده به پروژه در حال احداث ، بیمه تمام خطر نصب مورد نیاز خود را با سرمایه ای کمتر از رقم مندرج در پیمان، درخواست نماید. در این صرت بمیه گذار باید ضمن درج خطرات مورد نیاز خود در محل مربوطه، میزان تعهد بمیه گر را در جبران خسارت مشخص نماید. بدیهی است سقف تعهد بیمه گر برابر رقم مندرج در پرسشنامه خواهد بود.

 • با توجه به این که در جریان نصب اجزای یک پروژه ممکن است کارهای ساختمانی مورد نیاز باشد، این بیمه نامه به گونه ای طراحی گردیده است که در آن ، هزینه کارهای ساختمانی به صورت استاندارد تحت پرسش قرار خواهند داشت.

 • در طول مسیر حمل قطعات و اقلام مورد نصب، احتمال دارد یک یا چند قطعه از روی وسیله حمل کننده به پایین پرتاب شوند. همانطور که می دانیم خسارت وارده به این بخش می تواند از طریق اخذ بیمه نامه باربری مورد پوشش قرار گیرند. ولیکن این بیمه نامه به گونه ای طراحی شده است که در آن می توان به عنوان یک پوشش اضافی، حمل زمینی و هوایی اقلام مورد نصب را نیز تحت پوشش قرار داد و نیازی به اخذ پوشش بیمه باربری جداگانه نیست (حمل دریایی تحت پوشش قرار ندارد)

 • سقف تعهدات درخواستی بیمه گذار در بخش 2 (خسارات مالی و جانی) باید درصد معقولی از میزان تعهدات بخش I باشد.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ