بیمه تمام خطر پیمانکاران (مقاطعه کاران)

 

استثنائات:

خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر پیمانکاران، استثنائاتی هم دارد که عبارتند از:

• جنگ

• شورش و بلوا

• نفجار هسته ای

• جریمه های اعمال شده از طرف کارفرما برای پیمانکار، به دلیل تاخیر غیر مجاز

• توقف عملیات اجرائی پروژه و تعطیلی آن

• عدم کسب سود مورد انتظار پیمانکار از اجرای پروژه

• عمد بیمه گذار و نمایندگان او

• فرسودگی طبیعی تجهیزات و زنگ زدگی آهن آلات مصرفی پروژه

• خسارت های ناشی از طراحی غلط که توسط مشاور صورت می گیرد، مثلاً ممکن است ورود سیلاب به یک نقطه خاص از پروژه ناشی از اشتباه در محاسبه قطر تونل انحراف آب باشد.

• خسارت های ناشی از به کارگیری مواد اولیه فاسد یا معیوب

 

اگرچه استثنائات در بیمه تمام خطر پیمانکاران جزو شرایط عمومی بیمه نامه هستند، ولیکن در صورتی که بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوطه را پرداخت نماید، بعضی از استثنائات مذکور را می توان با اعمال کلوز مربوطه، حذف نمود. این موارد عبارتند از :

• شورش و بلوا

• توقف عملیات اجرائی پروژه و تعطیلی آن

• خسارت های ناشی از طراحی غلط که توسط مشاور صورت می گیرد.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ