بیمه تمام خطر پیمانکاران (مقاطعه کاران)

 

بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث:

از آنجایی که اجرای یک پروژه مهندسی ممکن است به بروز صدمات جانی و مالی به اشخاص ثالث بیانجامد، در بخشی جداگانه و تحت عنوان بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث این موارد در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است کارفرما یا نمایندگان وی، پرسنل پیمانکار یا پیمانکاران اصلی، پرسنل پیمانکار یا پیمانکاران فرعی، مهندس یا مهندسین مشاور، جزو اشخاص ثالث به حساب نمی آیند و جهت اخذ پوشش بیمه ای برای این افراد، باید از طریق بیمه های مسئولیت اقدام نمود.

 

اجزای تشکیل دهنده بخش 2 یا بخش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث عبارتند از :

الف- غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسمانی: بر مبنای میزان غرامت مورد درخواست بیمه گذار ، مقدار ریالی مورد نظر در قسمت مربوطه نوشته می شود. بدیهی است در خصوص پیش بینی درج رقم دیه مربوط به ماه های حرام (که از ماه های عادی بیشتر است)، تذکرات لازم باید به بیمه گذار داده شود.

ب- خسارات مالی: با توجه به این که ممکن است اموال ثالث در جریان عملیات اجرائی یک پروژه در معرض خطر قرار گیرند، بر مبنای میزان غرامت مورد درخواست بیمه گذار، مبلغ مورد نظر در قسمت مربوطه نوشته می شود و بر اساس آن پوشش بیمه ای مربوطه برقرار می گردد.

نکته: مجموع میزان تعهدات مندرج در بخش II بیمه نامه ، همواره می بایست درصد معقولی از میزان تعهدات مندرج در بخش I بیمه نامه باشد.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ