بیمه تمام خطر پیمانکاران (مقاطعه کاران)

 

فرانشیز (مبلغ قابل کسر در هر خسارت):

فرانشیز در مورد بخش 1 بیمه نامه، تابعی از میزان سرمایه بیمه شده بوده و به قسمت های خطرات طبیعی، دوره نگهداری و سایر خطرات تقسیم می شود. در صورتی که خطر خاصی در مقیاس وسیع، پروژه را تهدید نماید، برای آن خطر خاص فرانشیز ویژه ای در نظر گرفته می شود. فرانشیز خطرات طبیعی و سایر خطرات به صورت درصد و با ذکر حداقل مبلغ ریالی در بیمه نامه درج می گردد. مبلغ حداقل ریالی فرانشیز سایر خطرات معمولاً نصف مبلغ ریالی فرانشیز خطرات طبیعی است . با توجه به وضعیت پروژه و خطرات تهدیده کننده آن و شرایط رقابتی بازار، می توان نرخ حق بیمه را کاهش و در مقابل، فرانشیز را افزایش دهیم. بدیهی است چنانچه نیاز به کاهش مبلغ فرانشیز احساس شود، نرخ افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر درصد ذکر شده در فرانشیز در صورتی افزایش خواهد یافت که خطر و یا خطرات خاص، به نحو جدی پروژه را تهدید نمایند.

 

مثال:

فرانشیز خطرات طبیعی و دوره نگهداری: 10 درصد خسارت حداقل 5000000 ریال در هر حادثه

فرانشیز سایر خطرات: 10 درصد هر خسارت حداقل 2500000 ریال در هر حادثه

فرانشیز سیل و رواناب های سطحی: 15 درصد هر خسارت حداقل 7000000ریال در هر حادثه

 

فرانشیز در مورد بخش 2 بیمه نامه، فقط جهت خسارت های مالی اعمال می گردد.

 

 

 

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ