بیمه تمام خطر پیمانکاران (مقاطعه کاران)

( C.A.R ( Contractor’s All Risk

 بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به منظور پوشش کامل بیمه گذار در مقابل زیان های مالی ناشی از خسارت های طبیعی و غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینی وارده به عملیات اجرائی پروژه های عمرانی، در طول مدت ساخت، طراحی شده است.

علاوه بر عملیات ساختمانی، عملیات نصب تجهیزات مورد نیاز، سوار کردن (مونتاژ) دستگاه ها و ماشین آلات به شرط آنکه ارزش آن ها معمولا از 20 درصد کل مبلغ عملیات ساختمانی بیشتر نباشد، نیز تحت پوشش قرار می گیرند. برخی از پروژه های در حال ساخت که می توانند دراین بیمه نامه تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند به شرح زیر می باشند:

• عملیات اجرایی

• ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری

• انواع سدها و یا سازه های انتقال آب

• انواع تونل

• راه ها

• فرودگاه ها

• اسکله ها و موارد مشابه 


 

بیمه گذار و ذینفع در بیمه تمام خطر پیمانکاران:

در این بیمه نامه، معمولا بیمه گذار کارفرما، و ذینفع بیمه نامه، کارفرما و پیمانکار اصلی و کلیه پیمانکاران فرعی می باشند.


خطرات تحت پوشش:

از بیمه نامه تمامی خطرات طبیعی و غیر طبیعی و به طور کلی هر خطری را که صراحتاً استثناء نشده، تحت پوشش قرار می دهد. ممکن است بیمه گذار با توجه به شرایط حاکم بر پروژه پوشش برای برخی از خطرها را درخواست و برخی دیگر را درخواست ننماید، که در این صورت بیمه تمام خطر پیمانکاران از حالت تمام خطر خارج شده و به بیمه نامه "با خطرات ذکر شده" تبدیل می گردد. بدیهی است در این حالت بیمه گذار ممکن است حق بیمه کمتری را بپردازد، ولیکن به سبب ناشناخته بودن ماهیت حوادث طبیعی و غیر طبیعی، ترجیح داده می شود بیمه نامه، تمام خطر تهیه گردد.


 

استثنائات:

خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر پیمانکاران، استثنائاتی هم دارد که عبارتند از:

• جنگ

• شورش و بلوا

• نفجار هسته ای

• جریمه های اعمال شده از طرف کارفرما برای پیمانکار، به دلیل تاخیر غیر مجاز

• توقف عملیات اجرائی پروژه و تعطیلی آن

• عدم کسب سود مورد انتظار پیمانکار از اجرای پروژه

• عمد بیمه گذار و نمایندگان او

• فرسودگی طبیعی تجهیزات و زنگ زدگی آهن آلات مصرفی پروژه

• خسارت های ناشی از طراحی غلط که توسط مشاور صورت می گیرد، مثلاً ممکن است ورود سیلاب به یک نقطه خاص از پروژه ناشی از اشتباه در محاسبه قطر تونل انحراف آب باشد.

• خسارت های ناشی از به کارگیری مواد اولیه فاسد یا معیوب

 

اگرچه استثنائات در بیمه تمام خطر پیمانکاران جزو شرایط عمومی بیمه نامه هستند، ولیکن در صورتی که بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوطه را پرداخت نماید، بعضی از استثنائات مذکور را می توان با اعمال کلوز مربوطه، حذف نمود. این موارد عبارتند از :

• شورش و بلوا

• توقف عملیات اجرائی پروژه و تعطیلی آن

• خسارت های ناشی از طراحی غلط که توسط مشاور صورت می گیرد.


 سرمایه بیمه شده در بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران:

سرمایه یک بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران شامل دو بخش کلی است :

بخش 1 یا بخش خسارت های مادی

بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال شخص ثالث


 

بخش 1 یا بخش خسارت های مادی:

این بخش از قسمت های مختلفی تشکیل شده و کلیه مواردی را شامل می شود که به پروژه موضوع بیمه مربوط بوده و در صورت وقوع حادثه تحت پوشش، بیمه گر باید خسارت وارده به هر قسمتی که در بیمه نامه درج شده است را عیناً جبران نماید.

 

اجزاء تشکیل دهنده بخش یک یا بخش خسارت های مادی که بیمه گر متعهد به جبران خسارت های وارده به آن ها می باشد، در حالت کلی شامل مبلغ قرارداد یا مبلغ پیمان به شرح زیر است :

الف- مبلغ قرارداد یا مبلغ پیمان:

در این قسمت، ارزش نهائی پروژه بر مبنای رقم درج شده در پیمان که شامل : قیمت تمام شده مصالح، دستمزد اجرای پروژه و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه است ، نوشته می شود. سایر مواردی که می توانند به عنوان پوشش های اضافی عنوان گردند عبارتند از :

 

ب- مصالح و موادی که توسط صاحبکار تهیه می شود:

در بعضی از پروژه ها ، بعضی از مصالح مانند میلگرد، لوله، و ... را کارفرما به هزینه خود تهیه می کند و به پیمانکار تحویل می دهد . در صورتی که بیمه گذار بخواهد این موارد را بیمه نماید، ارزش آن ها را در این قسمت درج می نماید.

 

پ- لوازم و تجهیزات سبک ساختمانی:

بدیهی است اجرای هر پروژه مهندسی نیاز به تهیه و به کارگیری اقلام و تجهیزات خاصی دارد. تجهیزاتی مانند : داربست، ویبراتور، قالب های چوبی و فلزی، کانکس های موقت، تجهیزات خم کردن آرماتور، تجهیزات ساخت تیرچه و ... در صورتی که ارزش جایگزینی آن ها قید شود، این موارد نیز می توانند تحت پوشش بیمه ای ، قرار گیرند.

 

ج- ماشین آلات سنگین ساختمانی:

با توجه به این که ماشین آلاتی همچون انواع لودر، بلدوزر و جرثقیل در پروژه های کوچک و بزرگ ساختمانی مورد استفاده قرار می­گیرند، ممکن است خطراتی مانند سقوط، سیل، زلزله، برخورد با جسم ثابت یا متحرک و ... این گونه ماشین آلات را تهدید نماید. لذا می توان با ذکر مجموع ارزش ماشین آلات (به تفکیک ارزش هر ماشین) در قسمت مربوطه ، آن ها را بیمه نمود. در این صورت، بدنه ماشین آلات ذکر شده در مقابل تمامی خطرهای مذکور، در طول مدت بیمه نامه ، تحت پوشش بیمه ای قرار خواهند گرفت.

 

د- افزایش مبلغ پیمان در اثر تورم های سالیانه (تعدیل):

افزایش قیمت تمام شده مصالح و دستمزد اجرای پروژه ها و متعاقب آن افزایش مبلغ پیمان در اثر گذشت زمان، از مواردی است که باید در یک پروژه در حال ساخت مد نظر قرار گیرد.

در صورت جبران خسارت وارده به یک پروژه در حال ساخت، بیمه گذار بر طبق اصل غرامت همواره باید در وضعیت قبل از خسارت قرار گیرد و این امر به معنای آن است که ارزش مصالح خسارت دیده و همچنین دستمزد اجرائی مربوطه باید به قیمت روز محاسبه گردند، در حالی که بیمه گر در هنگام صدور بیمه نامه ، حق بیمه متناسب با قیمت های روز حادثه را دریافت ننموده و بالطبع دچار زیان خواهد شد. در چنین مواردی می توان در هنگام صدور بیمه نامه ، افزایش قیمت های ناشی از تورم های سالیانه (تعدیل) را با دریافت حق بیمه اضافی بیمه نمود.

 

ه- از بین بردن ضایعات:

معمولاً، پس از وقوع خسارت در محل پروژه ، هزینه هایی برای پاکسازی محل مورد حادثه از گل و لای ، آوار و یا ضایعات به جا مانده و انتقال آن ها باید در نظر گرفت. در صورتی که بیمه گذار به پوشش بیمه ای این قسمت تمایل داشته باشد، می بایست مبلغی را که در حدود 10% الی 15% مبلغ پیمان است ، در قسمت مربوطه درج نماید.

 

و- ساختمان یا سازه های ساخته شده یا نصب شده موجود، که مالکیت آن ها در اختیار کارفرما است:

ممکن است در جریان اجرای یک پروژه ، ساختمان ها و یا مستحدثاتی در اطراف پروژه وجود داشته باشند که متعلق به کارفرما باشند و بیم آن برود که با پیشرفت عملیات اجرائی موضوع بیمه ، خساراتی به آن ها وارد گردد. این اموال در بیمه های مهندسی، "اموال مجاور" نامیده می شوند. می توان با پرداخت حق بیمه اضافی، اموال مجاور پروژه را نیز تحت پوشش قرار داد.

 

ز- افزایش مبلغ پیمان در اثر ابلاغ کارهای اضافی:

در صورتی که تغییراتی در مشخصات اجرائی پروژه موضوع بیمه رخ دهد، طبعاً پیمان تغییر خواهد نمود. افزایش مبلغ پیمان (حداکثر تا 25 درصد مبلغ پیمان) در اثر اجرای این موارد را می توان با دریافت حق بیمه اضافی بیمه نمود.

 

ح- کارهای اضافی (مورد نیاز پس از وقوع):

ماهیت عملیات اجرائی پروژه ها به گونه ای است که ممکن است پس از وقوع خسارت، به منظور ترمیم مواضع آسیب دیده، نیاز به عملیات اضافی خارج از چارچوب پیمان باشد. از آنجایی که این عملیات قابل پیش بینی نیستند، بهتر است بیمه گذار با حق بیمه اضافی مربوطه، به اخذ پوشش بیمه ای مناسب و متناسب مبادرت بنماید. مثلاً در پروژه های احداث کانال، ممکن است در صورت وقوع خسارت سیل، ترمیم دیواره های آسیب دیده مورد نیاز باشد که در پیمان دیده نشده است.

 

ط- متمم قرارداد:

در صورتی که در یک پروژه در حال ساخت یا در حال نصب، سقف 25 درصد کارهای اضافی ذکر شده در بند "ز" پر شده و همچنان نیاز به انجام کارهای تکمیلی باشد ، بنا بر عرف قراردادهای عمرانی درکشور ، نیاز به متمم قرارداد بوده و با پرداخت حق بیمه اضافی توسط بیمه گذار، می توان مبلغ متمم قرارداد را بیمه نمود.


 

بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث:

از آنجایی که اجرای یک پروژه مهندسی ممکن است به بروز صدمات جانی و مالی به اشخاص ثالث بیانجامد، در بخشی جداگانه و تحت عنوان بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث این موارد در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است کارفرما یا نمایندگان وی، پرسنل پیمانکار یا پیمانکاران اصلی، پرسنل پیمانکار یا پیمانکاران فرعی، مهندس یا مهندسین مشاور، جزو اشخاص ثالث به حساب نمی آیند و جهت اخذ پوشش بیمه ای برای این افراد، باید از طریق بیمه های مسئولیت اقدام نمود.

 

اجزای تشکیل دهنده بخش 2 یا بخش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث عبارتند از :

الف- غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسمانی: بر مبنای میزان غرامت مورد درخواست بیمه گذار ، مقدار ریالی مورد نظر در قسمت مربوطه نوشته می شود. بدیهی است در خصوص پیش بینی درج رقم دیه مربوط به ماه های حرام (که از ماه های عادی بیشتر است)، تذکرات لازم باید به بیمه گذار داده شود.

ب- خسارات مالی: با توجه به این که ممکن است اموال ثالث در جریان عملیات اجرائی یک پروژه در معرض خطر قرار گیرند، بر مبنای میزان غرامت مورد درخواست بیمه گذار، مبلغ مورد نظر در قسمت مربوطه نوشته می شود و بر اساس آن پوشش بیمه ای مربوطه برقرار می گردد.

نکته: مجموع میزان تعهدات مندرج در بخش II بیمه نامه ، همواره می بایست درصد معقولی از میزان تعهدات مندرج در بخش I بیمه نامه باشد.


 

مدت بیمه:

مدت بیمه در بیمه تمام خطر پیمانکاران شامل دو مقطع زمانی است :

1- دوره عملیات ساختمانی یا مدت پیمان: طول دوره زمانی است که به طول می انجامد تا پروژه از آغاز تا مرحله تحویل موقت برسد. این مدت تحت عنوان "مدت پیمان" در پیمان ذکر می شود.

 

2- دوره تضمین یا نگهداری: بلافاصله بعد از تحویل موقت، دوره نگهداری شروع می شود و تا مرحله تحویل قطعی پروژه ادامه خواهد داشت.

در دوره تضمین و یا نگهداری، خطرات طبیعی، تحت پوشش بیمه ای قرار نداشته و تنها خطراتی که به واسطه قصور و یا سستی پیمانکار در زمان اجرا به وجود آمده باشند، تحت پوشش خواهند بود.

Tamam-Khatar


 

نکته قابل توجه در بیمه تمام خطر پیمانکاران:

ممکن است بیمه گذار بیمه تمام خطر پیمانکاران، پس از برآورد خود از میزان خسارت احتمالی وارده به پروژه در حال احداث، بیمه تمام خطر پیمانکاران مورد نیاز خود را با سرمایه ای کمتر از رقم مندرج در پیمان درخواست نماید. در این صورت بیمه گذار باید ضمن درج خطرات مورد نیاز خود در قسمت مربوطه، میزان تعهد بیمه گر را در جبران خسارت احتمالی مشخص نماید. بدیهی است سقف تعهد بیمه گر برابر رقم مندرج در پرسشنامه خواهد بود.


 

فرانشیز (مبلغ قابل کسر در هر خسارت):

فرانشیز در مورد بخش 1 بیمه نامه، تابعی از میزان سرمایه بیمه شده بوده و به قسمت های خطرات طبیعی، دوره نگهداری و سایر خطرات تقسیم می شود. در صورتی که خطر خاصی در مقیاس وسیع، پروژه را تهدید نماید، برای آن خطر خاص فرانشیز ویژه ای در نظر گرفته می شود. فرانشیز خطرات طبیعی و سایر خطرات به صورت درصد و با ذکر حداقل مبلغ ریالی در بیمه نامه درج می گردد. مبلغ حداقل ریالی فرانشیز سایر خطرات معمولاً نصف مبلغ ریالی فرانشیز خطرات طبیعی است . با توجه به وضعیت پروژه و خطرات تهدیده کننده آن و شرایط رقابتی بازار، می توان نرخ حق بیمه را کاهش و در مقابل، فرانشیز را افزایش دهیم. بدیهی است چنانچه نیاز به کاهش مبلغ فرانشیز احساس شود، نرخ افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر درصد ذکر شده در فرانشیز در صورتی افزایش خواهد یافت که خطر و یا خطرات خاص، به نحو جدی پروژه را تهدید نمایند.

 

مثال:

فرانشیز خطرات طبیعی و دوره نگهداری: 10 درصد خسارت حداقل 5000000 ریال در هر حادثه

فرانشیز سایر خطرات: 10 درصد هر خسارت حداقل 2500000 ریال در هر حادثه

فرانشیز سیل و رواناب های سطحی: 15 درصد هر خسارت حداقل 7000000ریال در هر حادثه

 

فرانشیز در مورد بخش 2 بیمه نامه، فقط جهت خسارت های مالی اعمال می گردد.

 

 

 

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ