بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان )

 ( L.D.B ( Latin Defects of  Building Insurance

بیمه ای است که برای حمایت از استفاده کنندگان و خریداران ساختمان ها که سرمایه زندگی خود را براي خرید منزل و سرپناه هزینه می کنند طراحی و ارائه گردیده است . موضوع اين بيمه نامه جبران خسارات ناشي از هر گونه نقص و عيب در سازه هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي واجراي نادرست، به كارگيري مواد و مصالح غير استاندارد مي باشد .

 

سازه هاي اصلي ساختمان: عبارتست از سازه هاي باربر اصلي  براي پايداري يا استحكام ساختمان مانند پي، ستون ها، كف ها، تيرها، بادبندها و تمام ديوارهاي باربر و سقف ها.

 

سازه هاي جانبي ساختمان: عبارتست از اجزاي غيرباربر ساختمان ها مانند ديوارهاي غيرباربر، پنجره ها، گچ كاري ها، كاشي كاري ها، كف پوش ها، درب ها، نازك كاري ها، لوله كشي هاي آب، گاز و فاضلاب هاي داخلي و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ثابت به استثناي مواردي كه تحت عنوان سازه هاي اصلي تعريف شده اند .

نكته قابل توجه آنست كه خسارات وارد به سازه هاي جانبي ساختمان در صورتي توسط اين بيمه نامه پوشش داده مي شود كه ناشي از وقوع خسارت در سازه اصلي ساختمان باشد .

 

ذينفع  اين بيمه نامه مالك ساختمان يا هر شخصي كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت مطابق با شرايط بيمه نامه به وي پرداخت مي گردد و يا هر شخص ديگري كه بعداً‌ مالك خواهد شد، بوده و سرمايه بيمه شده، سرمايه نهايي است كه پس از تكميل ساختمان توسط بازرس فني بيمه گر محاسبه مي شود .

 

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست:

1- خسارت هايي كه عمداً يا سهواً توسط بيمه گذار يا ذينفع سبباً يا مباشرتاً به موضوع بيمه وارد مي شود.

2- آسيب هاي ناشي از آتش سوزي يا انفجار به استثناي مواردي كه آتش سوزي يا انفجار به طور مستقيم ناشي از خسارت تحت پوشش اين بيمه نامه باشد.

3- خسارت ناشي از سيل، آتشفشان، طوفان، صاعقه و همچنين زلزله مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.

4- جنگ، تجاوز، عمليات تروريستي يا خراب كاري، انقلاب، قيام، شورش، توقيف، غصب (چه انتظامي و چه غير آن )، مصادره به هر نحو، جنبش هاي دسته جمعي، اعتصاب، كودتا، مبارزات سياسي، بلوا، ياغيگري وهرگونه عمليات خصمانه .

5- خسارات مستقيم ويا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو وآلودگي هاي مربوط به آنان .

6- خسارات ناشي از رانش يا جابجايي زمين

7- خسارات ناشي از نشست ساختمان مگر اينكه به دليل طراحي نادرست باشد.

8- خسارت ناشي از ساختمان هاي مجاور، تاسيسات شهري و آبهاي زيرزميني .

9- هر گونه خطا، نقص يا اشتباه در طرح، اجرا يا مصالح مربوط به سازه هاي جانبي، تجهيزات، لوازم و اثاث يا اجزاي خارجي ساختمان و نازك كاري.

10- هر گونه تغيير در رنگ، نما، لكه شدن يا خرابي ظاهري و سطحي.

11- خسارتهاي ناشي از تعميرات، تغييرات و اضافات سازه هاي اصلي پس از تكميل ساختمان، مگر با اطلاع قبلي و موافقت كتبي بيمه گر.

12- هر نوع خسارت ناشي از عايق كاري و عايق بندي ساختمان، پشت بام، لوله هاي آب و فاضلاب، مخازن، كليه تاسيسات ساختمان و يا تجهيزات تحت پوشش آن مگراينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.

13- هر گونه ماليات ،‌عوارض، هزينه و جريمه ناشي از افزايش ارزش مورد بيمه .

14- خسارات ناشي از هر موضوعي كه بازرس فني كتباً به بيمه گذار ابلاغ نموده و يا در گواهي تاييد مقيد به شرطي شده است، مگر اينكه متعاقباً اصلاح شده و مورد تاييد بيمه گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماً ناشي از آن نباشد.

15- خسارت هاي ناشي از فرسودگي و استهلاك ساختمان .

16- خسارت وارده به اثاثيه منزل.
 
 
 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ