لغت نامه بیمه ای

 دانلود مجموعه واژگان بیمه ای در متون بیمه ای فارسی

 لغت نامه انگلیسی به فارسی 

حادثه و درمان

Accident & health

حادثه قهری , بلای آسمانی

Act of God

محاسب نرخ بیمه

Actuary

نماینده بیمه

Agent

تمام خطر

All risks

مقرری بیمه عمر

Annuity

قاعده نسبی

Average clause

سرمایه بیمه زندگی

Benefit

هزینه استهلاك

Betterment

دلال بیمه ; كارگزار

Broker

بیمه ساختمان

Buildings Insurance

ظرفیت شركت بیمه

Capacity

شركت های بیمه اختصاصی

Captive Insurer

گواهینامه

Certificate

ادعای خسارت

Claim

بیمه مشترك

Co-Insurance

بیمه نامه های تجمعی زندگی

Collective life policies

كارمزد

Commission

بیمه جامع

Comprehensive insurance

شرایط بیمه نامه

Conditions

خسارت های تبعی

Consequential loss

بیمه نامه اثاث منزل

Contents policy

شرط مستمری

Contingent annuities

شرط قابل تبدیل

Convertible term

گواهی موقت

Cover note

بیمه بیماری وخیم

Critical illness

بیمه عمر زمانی نزولی

Decreasing term insurance

مستمری معوق

Deferred annuities

سرمایه از كارافتادگی

Is ability benefit

پوشش مسؤولیت كارفرما

Employer`s liability coverage

الحاقیه

Endorsement

بیمه نامه عمر مختلط پس انداز

Endowment policy

بیمه نامه مازاد

Excess of loss policy

استثنائات

Exclusion

پرداخت ارفاقی

Extra payment

بیمه نامه صداقت و امانت كاركنان

Fidelity guarantee policy

بیمه غیرزندگی

General insurance

بیمه مسؤولیت عمومی

General liability insurance

كارت سبز

Green card

بیمه عمر گروهی

Group life insurance

بیمه درمانی گروهی

Group permanent health insurance

بیمه بازنشستگی گروهی

Group personal pensions

بیمه تعطیلات

Holiday insurance

بیمه منزل مسكونی

Home service

مستمری آنی

Immediate annuities

بیمه با سرمایه افزایشی

Increasing term

اصل جبران غرامت

Indemnity

سرمایه براساس شاخص

Index-linked

بیمه ازكارافتادگی دایم

Individual permanent health insurance

بیمه نامه انفرادی زندگی

Individual policy

نفع بیمه پذیر

Insurable interest

بیمه

Insurance

شركت بیمه

Insurance company

بیمه شده

Insured

بیمه گر

Insurer

واسطه بیمه ای

Intermediary

سرمایه گذاری

Investment

درآمد سرمایه گذاری

Investment income

بیمه عضو مؤثر

Key person insurance

بیمه هزینه های پیگرد قانونی

Legal expenses insurance

مقدار حق بیمه

Level premium

مسؤولیت

Liability

امید به زندگی

Life expectancy

اعضای لویدز

Lloyd’s members

لویدز لندن

Lloyd’s of London

حق بیمه مازاد

Loading

بیمه مراقبت های طولانی

Long-term care insurance

بیمه های بلندمدت

Long-term insurance

بازرس خسارت

Loss adjuster

ارزیاب خسارت

Loss assessor

بیمه بدنه كشتی و هواپیما

Marine aviation and transport

بیمه باربری دریایی

Marine insurance

موعد پرداخت

Maturity

بیمه خراب شدن ماشین آلات

Mechanical breakdown insurance

بیمه غرامت رهن

Mortgage indemnity insurance

بیمه نامه تضمین پرداخت اقساط وام

Mort gate payment protection policy

بیمه نامه مانده بدهكار

Mort gate protection policy

بیمه نامه های جامع وام رهنی

Mort gate-related policies

بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

Motor insurance

متقابل

Mutual

بیمه جایگزینی با نو

New-for-old

تخفیف عدم خسارت

No claim discount; bonus

بیمه مستمری گروهی

Occupational pensions

بیمه زیان پولی

Pecuniary loss

مستمری

Pension

مستمری سالیانه

Pension annuities

بیمه ازكارافتادگی دایم

Permanent health insurance

نرخ تداوم

Persistency

بیمه حوادث شخصی

Personal accident insurance

مستمری انفرادی

Personal pension

بیمه بدی آب و هوا

Pluvious insurance

بیمه نامه

Policy

بیمه گذار

Policyholder

بیمه زیان ناشی از عملیات تروریستی

Pool re

حق بیمه

Premium

بیمه درمان خصوصی

Private medical insurance

بیمه نامه مسؤولیت محصول

Product liability policy

بیمه نامه جبران خسارت حرفه ای

Professional indemnity insurance

بیمه اموال

Property damage

برگه پیشنهاد

Personal form

پیشنهاد دهنده

Proposer

بیمه نامه مسؤولیت عمومی

Public liability policy

نرخ

Rate

بیمه اتكایی

Reinsurance

بیمه نامه با قابلیت حق بیمه یكجا

Renewable single premium policy

شرط تمدید

Renewable term

اعلام برای تمدید بیمه نامه

Renewal notice

سرمایه افزوده

Reversionary bonus

بیمه نامه های پس انداز

Saving policies

بیمه نامه با حق بیمه یكجا

Single premium policy

توان مالی برای ایفای تعهدات

Solvency margin

اصل جانشینی

Subrogation

سرمایه تحت پوشش بیمه

Sum insured

سرمایه مخفف

Surrender value

سندیكا

Syndicate

بیمه نامه زمانی

Temporary policy

شخص ثالث

Third party

سود تجاری

Trading result

كم بیمه شدگی

Underinsurance

ریسك بیمه ناپذیر

Uninsurable risk

كمال حسن نیت

Utmost good faith

معافیت از پرداخت حق بیمه

Waiver of premium

بیمه ضمانت كالا

Warranty insurance

بیمه نامه تمام عمر

Whole life policy

بیمه نامه همراه با سود

With-profit bonds

خسارت كلی

Write-off

حق بیمه سالیانه

Yearly premium

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ