انواع بیمه نامه های صادره در این رشته به شرح ذیل می باشد:

1- پوشش بیمه بدنه هواپیما

( Hull and Machinery insurance ground / or flight risks )

شامل بدنه هواپیما و خطر جنگ بدنه می باشد.

2- پوشش مسئولیت در قبال سرنشینان هواپیما (مسافران و خدمه) ( Passenger Crew Liability )

این پوشش شامل پوشش مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقابل فوت و نقص عضو سرنشینان (مسافران و خدمه ) و یا بار همراه مسافران ( Baggage )می باشد.

3- پوشش مسئولیت در مقابل اشخاص و اموال ثالث ( Third Party Liability )

4- پوشش بیمه فرانشیز ( Deductible insurance )

5- پوشش بیمه مسئولیت لوازم یدکی ( Spare Parts )

6- پوشش بیمه فقدان گواهینامه پرواز خلبانان ( Loss of License )

7- بیمه مسئولیت تجهیزات فرودگاهی

8- مسئولیت دارندگان آشیانه Hanger Keepers Liability )  )

حداقل اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرسشنامه های موجود این رشته شامل سال ساخت، نوع، مدل، و علامت ثبتی و شماره سریال، کشور سازنده، ارزش، مشخصات فنی موتور می باشد اطلاعات بیشتر مطابق پرسشنامه می بایستی تکمیل گردند.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ