بیمه مستمری، نوع دیگری از بیمه های به شرط حیات است، که بیمه گر ( شرکت بیمه البرز ) متعهد می شود، پس از دریافت حق بیمه مستمری، اقساط مستمری را به صورت یکسان، مساوی یا با افزایش برای مدت زمان محدود ( مستمری موقت ) و یا تا پایان عمر ( مستمری تمام عمر ) به بیمه شده پرداخت نماید.

هدف از ارائه بیمه های مستمری،پاسخگویی به قشر وسیعی از جامعه که هیچ گونه درآمدی در زمان بازنشستگی ندارند یا کسانی که درآمد دوره میانسالی و یا پیری آنان کفاف مخارج زندگی را نمی نماید.به عبارت دیگر با خرید هر یک از انواع بیمه نامه های مستمری می توانید پاسخگوی نیاز مالی خود در دوران بازنشستگی شوید.

همه بیمه شدگان اختیاری و اجباری سایر سازمان های ارائه کننده بیمه های اجتماعی در کشور نیز می توانند با خرید این بیمه نامه، از شرکت بیمه البرز، مستمری دریافت نمایند.

شما می توانید با انتخاب و پرداخت حق بیمه یکی از طرح های متنوع بیمه ی مستمری، برای مدتی محدود و مشخص و یا برای تمام عمر به صورت ماهانه یا سالانه از شرکت بیمه البرز، مستمری دریافت نمایید.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ