موارد فسخ و نحوه تسویه حق بیمه:

بیمه گر یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر برای فسخ بیمه نامه اقدام نمایند.

 

1- موارد فسخ از طرف بیمه گر:

- عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه یا اقساط آن در سررسید

تبصره : در صورت عدم پرداخت حق بیمه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ سررسید، بیمه نامه به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمده و چنانچه بیمه گذار در دوره تعلیق نسبت به تسویه اقساط حق بیمه اقدام ننماید بیمه نامه به صورت یک طرفه از سوی بیمه گر فسخ خواهد شد.

 

-هرگاه بیمه گذار یا بیمه شده سهواً و بدون سوء نیت مطالبی خلاف واقع اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری نمایند به نحوی که در نظر بیمه گر، موضوع خطر تغییر یابد یا از اهمیت آن کاسته شود.

- در صورت عدم انجام آزمایشات الزامی و عدم ارائه گزارش آن دو ماه پس از اعلام کتبی بیمه گر، بیمه نامه فسخ خواهد شد.

 

2- موارد فسخ از طرف بیمه گذار:

بیمه گذار می تواند فسخ بیمه نامه جاری را کتباً مشروط به عدم دریافت خسارت، درخواست نماید.

 

3- برگشت حق بیمه در صورت فسخ:

به استثناء بیمه نامه هایی که از محل آن خسارت پرداخت شده در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گر در طول مدت پرداخت حق بیمه ، کل حق بیمه وصولی تا زمان فسخ، محاسبه و برگشت می­گردد و در صورت فسخ بیمه نامه از سوی بیمه گذار در طول مدت بیمه با رعایت بند2 ( فسخ از طرف بیمه گذار) 50% حق بیمه پرداختی از سوی بیمه گذار، محاسبه و برگشت خواهد شد.

 

تبصره: بیمه نامه هایی که از محل آن ها خسارت پرداخت شده است در صورت فسخ از جانب طرفین مشمول برگشت حق بیمه نخواهد شد.

 

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ