بیمه بدنه خسارت های وارده به خودرو بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات اصلی که در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند عبارتند از :

1- حادثه :

خسارتی که ناشی از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه به جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزاء و یا ملحقات مورد بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود. همچنین خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد می شود.

2- آتش سوزی، صاعقه و انفجار ( آصا ) :

کلیه خساراتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به اتومبیل مورد بیمه یا لوازم اصلی همراه آن، وارد گردد.

3- سرقت کلی :

چنانچه خودرو بیمه شده کلا سرقت شده و کشف نگردد و یا آنکه پس از کشف، لوازمی از اتومبیل به سرقت رفته باشد همچنین اگر خودرو در اثر عمل سرقت و یا شروع به سرقت اسیب دیده و به آن و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است، خسارت وارد گردد، از این محل قابل جبران می باشد.

همچنین خسارت باطری و لاستیک های چرخ خودرو در اثر هر یک از خطرات بیمه شده، تا 50% قیمت نو قابل پرداخت است.

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ